Dvousměrný proces

Přemýšlíme-li o řešení tepelných poměrů v budově, musíme si uvědomit, že klimatizací nerozumíme jen zařízení, které má pouze ochladit interiéry v době veder a zabránit přehřátí osob, a často i choulostivé techniky, zvláště elektroniky! Každý přece ví, že se nemusí jenom chladit, ale také topit! Samozřejmě i s tímto je třeba počítat. Tato zařízení totiž drží podle nastavení optimální teplotu nejen v době veder, ale i v době chladu.

Mnoho nabídek

V dnešní době je na trhu obrovské množství výrobků, jak pro individuální použití, tak pro velká průmyslová řešení, týkající se celých budov. Je dobré se spojit s odborníky nejen na prodej, ale taky na montáž těchto systémů! Ti vám totiž nejen podle teoretických návodů a tabulek, ale hlavně podle konkrétních praktických zkušeností poradí optimální řešení pro vaše podmínky.