Teambuilding a zlepšování týmové spolupráce

Teambuilding je forma kolektivních činností, které slouží pro budování a stmelení různých týmů a kolektivů, často pracovních. Je určitou formou zážitkového vzdělávání. Člověk se pobaví, poučí z vlastních kroků a chyb, a naučí se spolupracovat s ostatními. Bez spolupráce totiž u těchto aktivit nemůže být dosažen výsledku, nebo výhry. Teambuilding zahrnuje většinou sportovní aktivity, nejčastěji venkovní v přírodě. Tyto aktivity jsou navrženy přímo tak, aby dokázaly účinně stmelit kolektiv. Kolegové se lépe poznají, což v rámci práce většinou nejde.

Zlepšení vztahů na pracovišti

Kolektivní činnosti přispívají k tomu, aby lidé lépe poznali sami sebe, i sebe navzájem. Teambulding dokáže posílit vztahy na pracovišti, což se odrazí následně i na výkonu a výsledcích zaměstnanců. Bude se jim lépe vzájemně spolupracovat, a dosáhnou tak lepšího výsledku. Zefektivní se vzájemná komunikace, a celý pracovní proces ve firmě. Jde většinou o nevšední zážitky, které přinesou zábavu a odreagování od všedních starostí.